file_30

Služba za podršku

0648

● Hosoton nudi jednogodišnju garanciju, sve terminale sa problemom kvaliteta (isključujući ljudske faktore) možemo popraviti ili zamijeniti od nas tokom ovog perioda.

● Ako klijenti popravljaju uređaj lokalno, Hosoton će ponuditi 1% rezervnih delova. Svi terminali problema sa kvalitetom treba da se slikaju i prijave, Hosoton će ih isporučiti ako podrazumevani rezervni delovi nisu dovoljni.

● Za održavanje proizvoda, Hosoton će poslati video za vašu referencu. Ako je potrebno, Hosoton će poslati tehničko osoblje da obuči servisera klijenta.

● Hosoton će pružiti tehničku podršku tokom cijelog vijeka trajanja proizvoda.

● U slučaju da klijenti žele produžiti 1 godinu garancije na svom tržištu, predlažemo klijentima da kupe 2% terminala za zamjenu.